Behandling

BEHANDLINGER / HVAD ER DET EGENTLIG JEG LAVER? / METODER / PRISER / VARIGHED /BETALING / TAVSHEDSPLIGT


HVAD ER DET EGENTLIG JEG LAVER ?


Jeg hjælper dig der har det svært. Det gør jeg ved at lytte, spørge ind og være tilstede sammen med dig.
Dette lyder banalt men det er faktisk en stor mangelvare i vores samfund og i manges liv, som jeg ser det. Vi bliver i dag alt for ofte skræmt eller ubehageligt til mode, ved andres besvær og udfordringer. Derfor reagerer mange ved at trække sig, fordømme eller afvise dig, der kommer og deler. Det er lige her jeg skiller mig ud, fordi jeg er helt i ro med at blive hos dig, også når det er rigtig svært. Hvilket jeg tror på åbner op for det menneske du er inderst inde og giver dig mulighed for at skabe en fortrolighed med dig selv, så du bliver mere autentisk. 


Jeg behandler mennesker i individuel terapi og samtaler. Eksempelvis behandling af dig der føler at dine følelser belaster dig eller er uoverkommelige i hverdagen. Dig som oplever eksempelvis dårligt selvværd, angst, stress, ensomhed, præstationsangst, panik, tankemylder, søvnløshed, tristhed eller måske jalousi. Det kan også være dig der står i en akut krise på grund af en voldsom hændelse som en skilsmisse, utroskab, overgreb, vold, tab eller alvorlig sygdom. Her vil jeg rigtig gerne hjælpe dig, så du finder ro, bedring samt vejen til det gode liv for dig. 


Måske du befinder dig i en livskrise eller depression, hvor du har svært ved at forstå meningen med dit liv, eller hvor du oplever, at det er svært at forholde dig til ændrede roller og livsvilkår. Måske du har erkendt nødvendigheden af at forholde dig til din afhængighed af eksempelvis mad, sociale medier, træning, eller afhængighed af bestemte typer for adfærd eller mennesker. 


Kort sagt der er mange grunde til at få hjælp. Men en god fingerregel er: Hvis det er et besvær for dig, så er det vigtigt at du ikke går alene med det. Vil du vide mere eller har du spørgsmål er du velkommen til at skrive eller ringe til mig for en uforpligtende snak.


METODER


Jeg er uddannet i og har personlig erfaring med mange forskellige terapeutiske metoder og teknikker, som jeg vil trække på afhængig af den du er som menneske, vores relation og hvilke problematikker du kommer med.
Der er metoder jeg ofte bruger, så som klientcentreret terapi, eksistentialistisk terapi, kognitiv terapi, gestalt terapi samt inspiration fra den intensive dynamiske korttidsterapi. 


For mig er det imidlertidig vigtigt her at understrege, at det er dig som menneske og de problematikker du kommer med, der afgør hvilke terapeutiske metoder og teknikker jeg trækker på som terapeut og ikke omvendt. Heri ligger der også noget dynamisk, for jeg mener ikke der er nogen terapiretning med dens metoder og teknikker, der dækker det hele og det alle har brug for som klient. Derfor er relationen i mellem dig og mig altid den vigtigste i vores samtaler og jeg fortæller dig gerne hvorfor jeg vælger en given metode eller teknik, samt hvad det er jeg mener lige netop den kan hjælpe dig med. Det er min erfaring, at dette styrker vores relation, skaber tryghed og dermed de bedste vilkår for det arbejde vi laver.


PRISER / VARIGHED


En konsultation koster 600 kr. og varer 60 min.


En konsultation koster 450 kr. og varer 60 min.

For studerende, lærlinge (og så voksenlærlinge), dagpengemodtagere (også sygedagpenge), førtidspensionister,  efterlønnere og pensionister.


Første møde varer som standard 1,5 time for alle, fordi jeg starter med et interview hvor jeg lærer dig at kende. 


Coaching* for ledere.

En konsultation koster 1800 Kr. inkl. moms. og varer 120 min.


De fleste betaler her selv for coaching, men vær opmærksom på om den pågældende udgift udelukkende er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde virksomhedens indkomst. Så kan udgiften være fradragsberettiget i henhold til Statsskattelovens § 6, stk.


*Coaching kan være en hjælp til dig som leder når du eksempelvis har:                    

●  svært ved at prissætte dig som selvstændig.

●  svært ved at stå ved din pris og få sendt dine faktura ud.

●  svært ved at tage kontakt til potentielle nye store kunder, tit set som udskydelse eller som selv-sabotage.

●  angst ved dårlig økonomi og eks. konkurs.


Men det kan og så være ensomhed som leder, eksempelvis ved forandringer i virksomheden, samt beslutninger der hindrer den vante fortrolighed med dine medarbejdere.


Afbud eller ændring af tider skal ske senest dagen før inden kl.18. Ved afbud samme dag eller ved udeblivelse, betales det aktuelle honorar for den reserverede tid. Er der tale om pludselig opstået sygdom hos dig selv eller dine børn eller noget andet uopsætteligt i familien, betales der selvfølgelig ikke.


BETALING


Sker efter samtalen via Mobilpay på 61 68 18 48 eller som kontant betaling.

Ønsker du at benytte bankoverførsel skal dette ske inden samtalen, kontakt mig for yderligere information herom.

Jeg modtager IKKE kort.


Jeg sender dig efter samtalen en mail som indeholder en faktura for den netop afholdte samtale samt det aftalte tidspunktet for vores næste møde.


TAVSHEDSPLIGT


Som psykoterapeut følger jeg Dansk Psykoterapeutforenings (www.psykoterapeutforeningen.dk) etiske regler og er underlagt tavshedspligt, hvilket jeg tager meget seriøst.
Læs mere om de etiske regler jeg følger her